Hướng dẫn mua hàng

B1: Click và lựa chọn sản phẩm muốn mua hàng

B2: Lựa chọn nút THÊM VÀO GIỎ khi muốn lựa chọn mua nhiều sản phẩm, hoặc nút MUA NGAY nếu muốn mua một sản phẩm. 

Nhập các thông tin cần thiết để tiến hành đặt hàng

B3: Click vào nút ĐẶT HÀNG để xác nhận đơn