Hướng dẫn mua hàng

B1:Đăng nhập và chọn sản phẩm vào giỏ hàng

B2:Thực hiện quá trình điền thông tin đầy đủ để thực hiện thao tác mua hàng